Kvalitet i Fodterapipraksis

Netværksmøder

Hvad er et netværksmøde?

Et netværksmøde er et fagligt møde med fodterapeuter fra samme region. Møderne har forskellige temaer, og de styres af en formidler, der selv arbejder som fodterapeut. Møderne består af gruppeøvelser, korte oplæg og erfaringsudveksling med fokus på praksisnær læring.

Formålet med møderne er at sikre det fortsatte kvalitetsarbejde i klinikken.

Alle fodterapeuter, der arbejder under overenskomsten, inviteres til at deltage i møderne. Det er regionerne der sender invitationerne ud, og det er gratis at deltage.

 

Før mødet

Regionerne inviterer til netværksmøderne senest 3 måneder inden møderne afholdes. Invitationen sendes via e-Boks til fodterapeuter med ydernummer. Det er deres ansvar at dele den, hvis der er vikarer og/eller behandlende medhjælpere på klinikken.

Man tilmelder sig et netværksmøde, ved at følge vejledningen i invitationen.

Det er ikke nødvendigt at forberede sig inden mødet, men man skal selv medbringe papir og kuglepen.

 

På mødet

Netværksmøderne varer 3 timer, og de afholdes typisk kl. 17.00-20.00 (dog med visse undtagelser).

Møderne består af korte oplæg, gruppeøvelser og erfaringsudveksling i plenum.

Netværksmøderne lægger op til faglig sparring, og der er en forventning om, at man deltager aktivt.

Møderne er inkl. forplejning.

Efter mødet

Efter mødet implementerer klinikken viden fra mødet. På mødet vil man arbejde med en implementeringsplan, som skal hjælpe med dette.

Fodterapeuter med ydernummer vil modtage et link til en evaluering af mødet via e-Boks.

Hvis man er flere på klinikken, der arbejder under overenskomsten, kan linket deles, så alle kan udfylde evalueringen.

 

 

 

 

Klik på din region for at se datoerne for planlagte netværksmøder