Kvalitet i Fodterapipraksis

Netværksmøder

Hvad er et netværksmøde?

Et netværksmøde er et fagligt møde med fodterapeuter fra samme region. Møderne har forskellige temaer, og de faciliteres af en fodterapeutisk formidler. Møderne består af gruppeøvelser, korte oplæg og sparring i plenum med fokus på praksisnær læring og erfaringsudveksling.

Formålet med møderne er at sikre det fortsatte kvalitetsarbejde efter akkrediteringen.

Alle fodterapeuter, der arbejder under overenskomsten, inviteres til at deltage i møderne. Det er de enkelte regioner, der sender invitationerne ud, og det er gratis at deltage.

 

Før mødet

Regionerne inviterer til netværksmøderne senest 3 måneder inden mødernes afholdelse. Invitationen sendes via e-Boks til ydernummerindehaveren, som herefter har pligt til at videreformidle den, hvis der er vikarer og/eller behandlende medhjælpere på klinikken.

Man tilmelder sig et netværksmøde, ved at følge vejledningen i invitationen.

Det er ikke nødvendigt at forberede sig inden mødet, men man skal selv medbringe papir og kuglepen.

 

På mødet

Netværksmøderne har en varighed af 3 timer, og de afholdes typisk kl. 17.00-20.00 (dog med visse undtagelser).

Møderne består af korte oplæg, gruppeøvelser og sparring i plenum.

Netværksmøderne lægger op til erfaringsudveksling og faglig sparring, og der er en forventning om aktiv deltagelse.

Møderne er inkl. forplejning.

Efter mødet

Efter mødet implementerer klinikken relevant viden fra mødet. På mødet vil man arbejde med et implementeringsark, som skal hjælpe med denne proces.

Alle ydernummerindehavere vil modtage et link til evaluering af mødet via e-Boks.

Hvis man er flere på klinikken, der arbejder under overenskomsten, kan linket deles, så alle kan udfylde evalueringen.

Man kan også tilgå evalueringen via dette link.

 

 

 

Klik på din region for at se datoerne for planlagte netværksmøder